SCO SANDKALK
Skodshøj 16
9530 Støvring

Forside Produkter Indfarvet Bygningsbevaring Arbejdsbeskrivelse Kontakt

TLF 70 25 14 09       konsulent@sandkalk.dk

Rådgivnings- og analysevirksomhed
SCO sandkalk er rådgivende ingeniørfirma og konsulenter i bygningsbevaring. Vi har mange års erfaring i arbejdet med og rådgivning omkring kalkbaserede produkter til bygningsbevaring. Diffusionsåbne naturprodukter som jurakalk, naturlig hydraulisk kalk, kulekalk, kulekalksmørtel, finpuds, sandkalk etc.

Vi tilbyder et grundigt analysearbejde og en sikker matchning af materialer i forbindelse med restaureringsopgaver. Vi vejleder og udarbejder forskrifter for arbejdet.

Vi analyserer bl.a. for:

  • oprindeligt bindemiddelindhold

  • kornkurve i oprindeligt tilslagsmateriale

  • tyndslibeanalyse m.h.p. det oprindelige materiales geometriske form

  • farve i oprindeligt tilslagsmateriale - m.h.p. på matchning så farvejusteringen bliver minimal.

Puds og mørtel
Undersøgelse af puds og mørtel - primært ved tyndslibsanalyse. Kan suppleres med kemiske analyser og scanning-elektron-mikroskopi (SEM). Skadesanalyser og anden rådgivning udføres ved problemer med eksisterende puds og opmuringsmørtel. Analysen omfatter beskrivelse og vurdering af evt. farvelag.


Farvesnit
Overfladebehandling på puds undersøges ved fremstilling og analyse af farvesnit. Ved analysen anvendes både polerede farvesnit (påfaldende lys) og tyndslib (gennemfaldende lys). Herved kan der for hvert enkelt farvelag udføres bestemmelse af kulør, bindemiddeltype og pigmentsammensætning.

 


Borerkerneprøve af puds og mørtel             Farvesnit fra mæanderbort, pol+ og UV